Úvod do Tkinter - Okna pro Tkinter - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Třídy Tkinter


Třídy udělátek

Button - Tlačítko
Canvas - Plátno
Checkbutton - Zaškrtávací tlačítko
Entry - Vstupní pole
Frame - Rám
Label - Štítek
LabelFrame - Rámeček s popisem
Listbox - Rozbalený seznam
Menu - Menu, nabídka
Menubutton - Menu na tlačítku
Message - Zpráva
OptionMenu - Rozbalovací nabídka
PanedWindow - Panelové okno
Radiobutton - Přepínací tlačítko
Scale - Stupnice
Scrollbar - Posuvník
Spinbox - Přepínací seznam
Text - Text
Toplevel - Toplevel

Poznámka: V Tkinter neexistuje žádná hierarchie udělátek; všechny třídy jsou ve stromu dědičnosti sourozenci.

Společné metody udělátek (Mixins)

Všechna udělátka poskytují následující metody:

Typicky to tedy znamená, že každý widget má kolem 150 metod.

Modul Tkinter poskytuje třídy odpovídající jednotlivým udělátkům v Tk, dále množství společných metod (mixinů) a dalších pomocných tříd (společná metoda (mixin) je třída vytvořená tak, aby se dala používat s ostatními třídami (metodou vícenásobné dědičnosti). Nikdy byste neměli v Tkinter přistupovat ke společným metodám přímo.

Společné implementační metody

Základní metody (třída Widget) jsou společné metody pro hlavní okno a pro jednotlivé udělátka. Poskytují velký počet služeb na úrovni Tk i oken, čímž jsou přístupné pro všechny základní tkinterovské udělátka. Implementováno je to pomocí delegace; udělátko jednoduše přepošle požadavek patřičnému internímu objektu.

Toplevel metody (třída Wm) se používá jako společná metoda pro hlavní a Toplevel okna. Poskytují okenní služby, implementace rovněž pomocí delegací.

Delegace zjednodušují váš kód: jakmile máte udělátko, můžete přistupovat ke všem částem Tkinter použitím jeho metod.

Společné metody rozmisťování

Třídy Grid, Pack a Place používají jako společné metody jednotlivá udělátka. Rovněž pomocí delegací nabízejí přístup k jednotlivým správcům rozmístnění.

Grid
Správce rozmístnění grid vám umožňuje vytvářet layouty podobné tabulkám, umisťováním udělátek do dvourozměrné mřížky. Chcete-li tento typ rozmisťování, použijte metodu grid.
Pack
Správce rozmístění pack vám umožňuje vytvářet layouty "balením" udělátek do rodičovských udělátek tím, že jsou považovány za čtvercové oblasti umisťované do rámečků. Chcete-li tento typ rozmisťování, použijte na příslušné udělátko metodu pack.
Place
Správce rozmístění place vám umožňuje umístnit udělátko na přesně stanovené místo. Chcete-li tento typ rozmisťování, použijte metodu place.

Společné metody konfigurace udělátek

Třída Widget spojuje třídu Misc se správcem rozmisťování a přidává možnost změn udělátek pomocí metod cget a configure, stejně jako možnost změn pomocí slovníku. Poslední možnost se používá nastavování a zjisťování jednotlivých parametrů a je také detailně vysvětlena na další stránce.


Přeložil a upravil - Vítězslav Titl, Pavel Kosina - Copyright © 2006 TkinterCZ - GNU Free Documentation License 1.2