Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Tkinter - udělátko Scale


Udělátko stupnice dovoluje uživateli vybrat číselnou hodnotu pohybem posuvníku. Mimo jiné můžete kontrolovat minimální a maximální hodnoty a velikost dílku stupnice.

Kdy použít udělátko Stupnice?

Udělátko stupnice můžete použít jako náhradu udělátka Entry nebo Spinbox. Zároveň můžete specifikovat rozsah velikosti daného čísla.

Pojetí

K vytvoření stupnice se specifickou délkou, použijte parametry from_ a to. Podtržítko za from je z důvodu že from je klíčové slovo Pythona.
from Tkinter import *
okno = Tk( w = Scale(from_=0, to=100) w.pack()
w = Scale(from_=0, to=200, orient=HORIZONTAL)
w.pack() mainloop()

K získání aktuální hodnoty stupnice použijte metodu get().

w = Scale(from_=0, to=100)
w.pack()
print w.get()

Obvykle je nejmenší dílek stupnice 1, což znamená, že všechny čísla s desetinou čárkou se budou zaokrouhlovat. Ale tomu můžete zabránit použitím parametru resolution ke specifikaci nejmenšího dílku.

w = Scale(from_=0, to=100, resolution=0.1)

Referenční příručka

Scale(master=None, **options) (class) [#]
master
Rodičovské udělátko.
**options
Parametry udělátka. Metoda config poskytuje všechny možné parametry.

config(**options) [#]

Modifikuje jeden nebo více parametrů udělátka. Jestliže parametr není daný, vrací tato metoda seznam všech možných parametrů.

**options
Parametry udělátka.
activebackground=
Standardní nastavení záleží na systému.
background=
Standardní nastavení záleží na systému. (background/Background)
bg=
Stejné jako background.
bigincrement=
Standardní nastavení je 0. (bigIncrement/BigIncrement)
borderwidth=
Standardní nastavení je 2. (borderWidth/BorderWidth)
bd=
Stejné jako borderwidth.
command=
Tento parametr nemá Standardní nastavení. (command/Command)
cursor=
Tento parametr nemá Standardní nastavení. (cursor/Cursor)
digits=
Tento parametr nemá Standardní nastavení. (digits/Digits)
font=
Standardní nastavení záleží na systému.(font/Font)
foreground=
Standardní nastavení záleží na systému.(foreground/Foreground)
fg=
Stejné jako foreground.
from=
Standardní nastavení je 0. (from/From)
highlightbackground=
Standardní nastavení záleží na systému. (highlightBackground/HighlightBackground)
highlightcolor=
Standardní nastavení záleží na systému. (highlightColor/HighlightColor)
highlightthickness=
Standardní nastavení je 2. (highlightThickness/HighlightThickness)
label=
Tento parametr nemá Standardní nastavení. (label/Label)
length=
Standardní nastavení je 100. (length/Length)
orient=
Standardní nastavení je VERTICAL. (orient/Orient)
relief=
Standardní nastavení je FLAT. (relief/Relief)
repeatdelay=
Standardní nastavení je 300. (repeatDelay/RepeatDelay)
repeatinterval=
Standardní nastavení je 100. (repeatInterval/RepeatInterval)
resolution=
Standardní nastavení je 1. (resolution/Resolution)
showvalue=
Standardní nastavení je 1. (showValue/ShowValue)
sliderlength=
Standardní nastavení je 30. (sliderLength/SliderLength)
sliderrelief=
Standardní nastavení je RAISED. (sliderRelief/SliderRelief)
state=
Standardní nastavení je NORMAL. (state/State)
takefocus=
Tento parametr nemá Standardní nastavení. (takeFocus/TakeFocus)
tickinterval=
Standardní nastavení je 0. (tickInterval/TickInterval)
to=
Standardní nastavení je 100. (to/To)
troughcolor=
Standardní nastavení záleží na systému. (troughColor/Background)
variable=
Tento parametr nemá Standardní nastavení. (variable/Variable)
width=
Standardní nastavení je 15. (width/Width)

coords(value=None) [#]

Vrací souřadnice dané hodnoty stupnice.

hodnota
Hodnota stupnice.
Vrací:
Souřadnice jako dvouprvkovou n-tici.

get() [#]

Vrátí současnou hodnotu stupnice.

Vrací:
Vrací aktuální hodnotu stupnice jako celé číslo nebo jako s číslo s pohyblivou desetinou čárkou. Abyste si byli jistí, že bude navráceno číslo s desetinou čárkou, použijte float(scale.get()).

identify(x, y) [#]

Zkontroluje zda je některá aktivní část stupnice na dané pozici.

x
Horizontální souřadnice.
y
Vertikální souřadnice.
Vrací:
Řetězec obsahující informaci o tom, která část je na dané pozici. Může to být "slider", "trough 1" (nahoře nebo nalevo od jezdce), "trough 2" (dole nebo napravo od jezdce) nebo prázdný řetězec. Prázdný řetězec znamená, že vámi udané souřadnice jsou mimo stupnici.

set(value) [#]

Nastaví hodnotu stupnice.

hodnota
Nová hodnota stupnice.

Přeložil a upravil - Jakub Vojáček - Copyright © 2006 TkinterCZ - GNU Free Documentation License 1.2