Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Tkinter - Frame


Udělátko Rám  je používáno jako geometrický manažer pro ostatní udělátka, nebo k vytvoření vycpávky mezi dvěma udělátky.

Kdy použít udělátko Frame

Udělátko Rám je obvykle používáno k seskupení jiných udělátek dohromady. Může být také použít jako vycpávka.

Pojetí

Udělátko Rám muže být použit jako okrasa.

from Tkinter import *

okno = Tk()

Label(text="Jedna").pack()

Frame(height=2, bd=1, relief=SUNKEN).pack(fill=X, padx=5, pady=5)

Label(text="Dva").pack()

mainloop()


Referenční příručka

Frame(master=None, **options) (class) [#]
master
Rodičovské udělátko
**options
Parametry udělátka. Podívej se na metodu config pro všechny dostupné parametry.

config(**options) [#]

Modifikuje jeden nebo více parametrů udělátka. Jestliže parametry nejsou dány, tato metoda vrací seznam již všech daných parametrů.

**options
Parametry udělátka.
background=
Barva použitá na pozadní rámečku.
bg=
Stejné jako background.
borderwidth=
Šířka okraje. Standardní nastavení je 0 (bez okraje) . (borderWidth/BorderWidth)
bd=
Stejné jako borderwidth.
class=
Standartní nastavení je Frame. (class/Class)
colormap=
Některé monitory mohou zobrazovat pouze 256 barev. Tímto parametrem můžete určit jakých 256 se použije na toto a všechny další potomky udělátka. Standardně používá rám stejnou color mapu jako rodičovské okno. Tento parametr nemůžete změnit potom, co udělátko vykreslíte. (colormap/Colormap)
container=
Standardní nastavení je 0. (container/Container)
cursor=
Kurzor, který se ukáže, když se myš posune nad rám. Standardní nastavení závisí na systému. (cursor/Cursor)
height=
Výška rámečku. Standardní nastavení je 0. (height/Height)
highlightbackground=
Standardní nastavení závisí na systému. (highlightBackground/HighlightBackground)
highlightcolor=
Standardní nastavení závisí na systému. (highlightColor/HighlightColor)
highlightthickness=
Standardní nastavení je  0. (highlightThickness/HighlightThickness)
padx=
Horizontální vycpávka mezi okrajem a obsahem rámečku.Standardní nastavení je 0. (padX/Pad)
pady=
Vertikální vycpávka mezi okrajem a obsahem rámečku.Standardní nastavení je 0. (padY/Pad)
relief=
Okrasa okraje. Standardní nastavení je FLAT. Ostatní možné natavení jsou SUNKEN, RAISED, GROOVE a RIDGE.Pro zobrazení tohoto parametru musíte nejprve změnit parametr borderwidth na vyšší číslo než 0.  (relief/Relief)
takefocus=
Jestliže je tento parametr nastaven na pravdu (true), může uživatel použit klávesu Tab k posunutí na tlačítko. Standartní nastavení je 0. (takeFocus/TakeFocus)
visual=
Tento parametr nemá standardní nastavení. (visual/Visual)
width=
Standardní nastavení je 0. (width/Width)