Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Tkinter LabelFrame

(tento prvek je nový až  v Tk 8.4). Udělátko LabelFrame (rámeček s popisem) je varianta udělátka Frame. Standardně toto udělátko vytvoří zvýrazněný okraj kolem potomka udělátka (child widget) a zobrazí titulek.

Kdy použít udélátko LabelFrame?

Rámeček s popisem může být použit, když chcete seskupit skupinu souvisejících udělátek.

Pojetí

K zobrazení udělátka vytvořte rám s popiskem a vložte do něj potomka udélátka. Vytvoří se okraj okolo potomka a textový štítek do něj:
# -*- coding: utf-8 -*-

from Tkinter import *
okno = Tk()

group = LabelFrame(okno, text="Skupina", padx=5, pady=5)
group.pack(padx=10, pady=10)

w = Entry(group)
w.pack()

okno.mainloop()

sorry

Můžete použít parametry ke kontrole, kde se zobrazí titulek a jak vykrestlit okraj. Detaily níže.

Referenční příručka

LabelFrame(master=None, **options) (třída) [#]
master
Rodičovské okno.
**options
Parametry udělátka. Podívej se na metodu config pro všechny možné dostupné parametry.
config(**options) [#]

Modifikuje jeden nebo více parametrů udělátka. Jestliže nejsou dány, tato metoda vrací seznam již všech daných parametrů.

**options
Parametry udělátka.
background=
Barva pozadí použitá v rámečku s popiskem.
bd=
Stejně jako borderwidth.
bg=
Stejně jako background.
borderwidth=
Šířka okraje rámečku s popiskem. Standardní nastavení závisí na systěmu, ale obvykle je to 1 nebo 2 pixely. (borderWidth/BorderWidth)
class=
Standardní nastavení je Labelframe. (class/Class)
container=
Když je nastaveno na pravda (true), rám s popiskem je použit jako krabice. Standardní nastavení je nepravda (false). Tento parametr nemůžete změnit, jakmile jste vytvořili rám s popiskem. (container/Container)
cursor=
Změna kurzoru, jestliže se nachází nad rámečkem. (cursor/Cursor)
fg=
Stejně jako foreground.
font=
Druh písma použitého na text v rámečku s popiskem. Rámeček s popiskem může obsahovat pouze jeden druh písma. Standardní nastavení závisí na systému. (font/Font)
foreground=
Barva pro barvu písma. Standardní nastavení závisí na systěmu. (foreground/Foreground)
height=
Výška rámečku v pixelech. (height/Height)
highlightbackground=
Jaká barva se použije na zvýraznění okraje, když rámeček nebude mít focus. Standardní nastavení záleží na systému. (highlightBackground/HighlightBackground)
highlightcolor=
Jaká barva se použije na zvýraznění okraje, když rámeček bude mít focus. Standardní nastavení záleží na systému. (highlightColor/HighlightColor)
highlightthickness=
Šířka zvýrazněného okraje. Standardní nastavení záleží na systému (obvykle jeden nebo dva pixely). (highlightThickness/HighlightThickness)
labelanchor=
Kde zobrazit titulek. Standardní nastavení je NW (vlevo nahoře). (labelAnchor/LabelAnchor)
labelwidget=
Udělátko použitě na štítek. Jestliže je vynecháno, rámeček používá parametr text. Tento parametr nemá standardní nastavení. (labelWidget/LabelWidget)
padx=
Horizontální vycpávka mezi jeho obsahem a okrajem. Standardní nastavení je 0. (padX/Pad)
pady=
Vertikální vycpávka mezi obsahem rámečku s popiskem a jeho okrajem. Standardní nastavení je 0. (padY/Pad)
relief=
Okrasa okraje. Obvykle je rám štítku GROOVE. Další možnosti jsou RIDGE, FLAT a SUNKEN. Standardní nastavení je RAISED. (relief/Relief)
takefocus=
Indikuje, zda může uživatel použít klávesu Tab k posunutí na rám s popiskem. Standardně je nastaven prázdný řetězec, který znamená, že rám s popiskem přijímá akce, jenom jestliže má nějakou klávesovou vazbu. (takeFocus/TakeFocus)
text=
Text zobrazený v rámečku s popiskem. (text/Text)
visual=
Nemá standardní nastavení. (visual/Visual)
width=
Šířka rámečku. Nemá standardní nastavení. (width/Width)

Přeložil a upravil - Jakub Vojáček - Copyright © 2006 TkinterCZ - GNU Free Documentation License 1.2