Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

ScrolledText

ScrolledText je udělátko Tkinter, které v An Introduction to Tkinter' není popsáno; tento text je částečně převzat z oficiální dokumentace k Pythonu.

Kdy ScrolledText používat

ScrolledText implementuje ty samé parametry a metody jako udělátko Text; navíc má však automatické svislé posuvníky. Použití je tak rychlejší a lehčí.

Pojetí

ScrolledText není automaticky importován při importu Tkinter. Je třeba vše zajistit ručně:

import Tkinter, ScrolledText

hlavni=Tkinter.Tk()

blok=ScrolledText.ScrolledText(hlavni)
blok.pack()
blok.focus_set()

hlavni.mainloop()

Přeložil a upravil - Pavel Kosina - Copyright © 2006 TkinterCZ - GNU Free Documentation License 1.2