TkinterCZ - Slovník

widget - widget, udělátko - Překlady názvů udělátek
canvas - plátno
items - prvky
coordinates - souřadnice
config - změna
patterns - pojetí
arc - oblouk
chord - tětiva
pieslice - výseč kruhu
polygon - mnohoúhelník
geometry manager - správce rozmístnění, geometry manager
handles - ovladače
tags - tagy, značky (pozn: podobné, přesto jiné než v html, shoda jmen)
current - aktuální, současný
white spaces - bílé mezery (obyčejné mezery,tabulátory, entery)
events - události
bindings - vazby
options - parametry
Tkinter event loop - smyčka událostí Tkinter
The default is system specific. - Standardní nastavení záleží na systému.
focus - focus, (zaostření) - udělátko má focus, (je zaostřeno). Vysvětlení: když na něj doskáčete pomocí klávesy TAB (má kolem sebe přerušované ohraničení), a pak k jeho aktivaci funguje mezerník
FLAT (PLOCHÝ), SUNKEN (PROPADLÝ), RAISED (VYVÝŠENÝ), GROOVE (DLAŽDICE) a RIDGE (MÍRNĚ PROPADLÝ)
state - stav
optional - dobrovolný, volitelný
matching items - odpovídající prvky
disabled - vypnutý
id - identifikátor
depreceated - zastaralé
specifier - identifikátor
scanning anchor - zarážka
callback - callback, volanafunkce, volaná funkce - funkce volaná událostí
index - v udělátku Text - pozice
mark - v udělátku Text - značka