Úvod do Tkinter - Okna pro Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Co je to Tkinter?


Tkinter je modul (knihovna) pro programovací jazyk Python, která umožňuje v Pythonu vytvářet okna. Prostě grafické okna jak je na ně každý zvyklý z Windows či KDE/GNOME. Tkinter se dodává společně s instalací Pythona a je tak dostupná všude, kde je Python. Funguje stejně na na Linuxu i Windows, takže váš program funguje bez jakýchkoliv změn tam i tam. Více o Tkinter na www.py.cz


Tkinter ("Tk interface" - česky Tk rozhraní) je standardní rozhraní pro tvorbu GUI (grafického rozhraní - en. graphic user interface) v Pythonu. Je z Scriptics (kdysi vyvíjen Sun Labs).

Oba jak Tk tak Tkinter jsou použitelné na většině z Unixů a rovněž na systémech Windows i Macintosh. Po uvolnění verze 8.0, Tk vypadá stejně dobře (slušně) na všech OS.

Tkinter se skládá z mnoha modulů. Tk rozhraní poskytlo rozšíření binárního modulu _tkinter. Tento modul obsahuje nízkoúrovňové rozhraní pro Tk, neměl by být přímo používán programátorem. Je to obvykle sdílená knihovna (nebo DLL), která by ale mohla být - v některých případech - spojená s pythonýrským interpretem.


Grafické rozhraní je poskytováno přes mnoho modulů. Nejdůležitější je samotný modul Tkinter. Aby jste mohli používat Tkinter je nutné ho naimportovat:

import Tkinter
#zápis: Tkinter.funkce()

Nebo, častěji:

from Tkinter import *
#zápis: funkce()

Takhle naimportujete všechny udělátka z modulu Tkinter, tuhle metodu from-in můžete bezpečně používat v mnoha případech. Pokud jí ale nechcete použít, použijte tuhle (import-as):

import Tkinter as Tk
#zápis: Tk.funkce()

Přeložil a upravil - Vítězslav Titl - Copyright © 2006 TkinterCZ - GNU Free Documentation License 1.2