Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Data Entry

Modul tkSimpleDialog poskytuje následující dialogy.

Řetězce

Funkce askstring z modulu tkSimpleDialog vyzve uživatele k zadání řetězce. Můžete nastavit titulek okna a výzvu k zadání (prompt). Tato výzva může mít více řádků.

tkSimpleDialog.askstring(title, prompt [,options]). Vyzve uživatele k zadání řetězce. Při zmáčknutí klávesy Enter nebo tlačítka OK, je vrácena hodnota řetězce. Kliknutím na Cancel tato funkce vrací None.

# -*- coding: cp1250 -*-
import tkSimpleDialog
tkSimpleDialog.askstring(u'Jméno',u'Napiš jak se jmenuješ!',initialvalue="Jakub Vojáček")

         

Následujíci parametry mohou být použity s funkcíi askstring

Parametr

Typ

Popis

initialvalue

řetězec

Přednastavená hodnota. Standartní nastavení je prázdný řetězec.

parent

udělátko

Okno, které při zavření dialogu dostane focus.

Číselné hodnoty

Funkce askinteger a askfloat jsou podobné funkci askstring, ale přijímají pouze celá čísla nebo čísla s desetinou čárkou. Můžete také nastavit minimální a maximální hodnotu vkládaného čísla:

tkSimpleDialog.askinteger(title, prompt [,options]). Zeptá se uživatele na celočíselnou hodnotu. Jestliže uživatel vloží něco jiného, objeví se upozornění a dialog se nezavře. Když dialog zavře uživatel, je vrácena hodnota None

tkSimpleDialog.askfloat(title, prompt [,options]). Stejné, ale vrací hodnotu s desetinou čárkou.

Následující parametry mohou být použity s funkcemi askinteger a askfloat:

Parametr

Typ

Popis

initialvalue

celé číslo (int), nebo číslo s desetinou čárkou (float)

Přednastavená hodnota. Standartní nastavení je prázdný řetězec.

parent

udělátko

Okno, které při zavření dialogu dostane focus.

minvalue

celé číslo (int), nebo číslo s desetinou čárkou (float)

Minimální hodnota. Jestliže je uživatelem vložená hodnota menší, dialog se nezavře.

maxvalue

celé číslo (int), nebo číslo s desetinou čárkou (float)

Maximální hodnota. Jestliže je uživatelem vložená hodnota větší, dialog se nezavře.

Jména souborů

Modul tkFileDialog umožňuje uživateli vybrat soubor. Tento modul poskytuje 2 funkce, jedna k získání jména již existujícího soubor (askopenfilename) a druhá k vytvoření nového souboru (asksaveasfilename) pro uložení dat do něj.

tkFileDialog.askopenfilename([options]). Jestliže je dialog zrušen uživatelem, je vrácena hodnota None.

tkFileDialog.asksaveasfilename([options]).

# -*- coding: cp1250 -*-
import tkFileDialog
tkFileDialog.askopenfilename(title='Vyber soubor',initialdir='C:\Python24\Lib\lib-tk')

Následující parametry mohou být použity s funkcemi askopenfilename a asksavefilename:

Parametr

Typ

Popis

defaultextension

řetězec

Přípona, která bude přidána k souboru, pokud uživatel sám nespecifikuje příponu. Tento parametr je ignorován při funkci askopenfilename.

filetypes

seznam

Použijte "*" jako možnost výběru všech souborů.

initialdir

řetězec

Kořenový adresář.

initialfile

řetězec

Vybraný soubor. Tento parametr je ignorován při funkci askopenfilename

parent

udělátko

Okno, které při zavření dialogu dostane focus.

title

řetězec

Titulek okna.

Barvy

Modul tkColorChooser je využíván ke zjištění RGB vámi vybrané barvy.

tkColorChooser.askcolor([color [,options]]). Tato metoda vrací dvě hodnoty;první je barva ve tvaru RGB (R=red, G=green, B=blue) a druhá je ve tvaru Tk. Barva, která se po zapnutí dialogu zobrazí můžete jednoduše nastavit parametrem initialcolor.

Jestli-že je dialog zrušen uživatelem, je vrácena hodnota None.

Následující parametry mohou být použity s funkcí askcolor:

Parametr

Typ

Popis

initialcolor

barva

Barva, která se objeví po zapnutí (tento parametr přijímá barvu v RGB nebo i v Tk typu.)

parent

udělátko

Okno, které při zavření dialogu dostane focus.

title

řetězec

Titulek okna.


Přeložil a upravil - Jakub Vojáček - Copyright © 2006 TkinterCZ - GNU Free Documentation License 1.2